PIERWSZA BRYTYJSKA UCZELNIA W POLSCE. SUKCES KLIENTA PRZY WSPARCIU PRAWNIKÓW SMM LEGAL

Dzięki pomyślnie zakończonej procedurze rejestracyjnej, prowadzonej przy wsparciu SMM Legal, jesienią 2020 r. działalność edukacyjną będzie mogła rozpocząć wrocławska filia Coventry University. To pierwszy od dwudziestu lat taki przypadek w Polsce, choć historycznie drugi. Pierwszym była utworzona na początku lat dziewięćdziesiątych filia Kolegium Europejskiego w Brugii.

- Otwarcie filii uczelni zagranicznej w Polsce wymaga zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeprowadzenia rejestracji placówki w Polsce – mówi adwokat Mateusz Stańczyk koordynujący prace po stronie SMM Legal. – Nasz Klient stanął przed wyzwaniem procedury praktycznie nie stosowanej w Polsce, utrudnianej wyjątkowym naukowo - komercyjnym charakterem działalności uczelni wyższej. Dzięki sprawnej współpracy z organami zaangażowanymi w proces, przy wsparciu prawnym naszego zespołu projekt udało się zakończyć sukcesem. Pokazuje to, że ta droga jest dostępna również dla innych międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych w Polsce  – dodaje.

Proces formalno - prawny obejmował w pierwszej kolejności ocenę wiarygodności i potencjału uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsultacji z Ministrem Spraw Zagranicznych i Polską Komisją Akredytacyjną. Kolejnym etapem była rejestracja oddziału Uczelni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak zakłada Coventry University, filia będzie oferować studia uniwersyteckie w systemie brytyjskim prowadzone w języku angielskim. Planuje współpracować z lokalnymi pracodawcami. W ten sposób pomoże swoim studentom lepiej dostosować się do biznesowej rzeczywistości i zwiększyć ich szanse zatrudnienia.

- To idea bliska filozofii SMM Legal – mówi nasz Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński. – Sami wywodzimy się ze środowiska akademickiego i doskonale poznaliśmy potrzeby sektora nauki. Z drugiej strony jako świadomy pracodawca dajemy szansę młodym adeptom prawa na skonfrontowanie wiedzy ze studiów z rzeczywistością biznesową. Przykładem może być chociażby ostatnio uruchomiony projekt edukacyjny z SWPS – dodaje.

Uniwersytet Coventry to uczelnia z blisko dwustuletnią tradycją. Należy do grona 100 najlepszych uczelni w Europie pod względem jakości i warunków nauczania. W kategorii relacji ze studentami plasuje się w pierwszej trójce w Europie.

Wróć